top of page
Bezoeker van een museum

Visie

Tevreden personeel dat is wat je zoekt als je op deze pagina kijkt. Je wilt dat mensen staan te poppelen om bij jouw bedrijf of organisatie te mogen werken en dat ze er lange tijd met plezier blijven werken en veel bijdragen aan de know-how, groei en goede samenwerking binnen het bedrijf.

 

Wat is er voor nodig om dit te realiseren?

Het antwoord daarop verandert constant. Elke generatie heeft een andere kijk op werkethiek en zoekt een andere vervulling in het werk. Toch is er over de hele linie een aantal factoren die doorgaans blijven gelden. Mensen blijven immers mensen. Hieronder een aantal factoren, sommigen voor de hand liggend en anderen misschien minder. 

Show me the money

Om te beginnen, de financiële compensatie. Als je mensen vraagt “wat zou je doen als je 100 miljoen zou winnen?” dan is stoppen met werken in 99% van de tijd het eerste wat mensen aangeven. Zonder een eerlijke en marktconforme financiële beloning is de tevredenheid en loyaliteit van het personneel kwetsbaar en zal het verloop hoog zijn. 

 

Autonomie

Dan is er het takenpakket en met name de mate van autonomie binnen de functie wat een groot deel van het werkplezier van mensen bepaalt. Mensen werken ook om te leren en groeien, voor erkenning en status. Geef mensen vertrouwen en de nodige begeleiding en coaching en blijf geloven in hun capaciteiten en kwaliteiten. Als dit keer op keer niet lukt, dan kun je beter afvragen of er match is dan dat je je laat verleiden tot achterhaalde managementstijlen die wantrouwend, controlerend of autocratisch zijn. Daar krijgt niemand meer werkplezier van. 

 

Collega’s

Sociale cohesie op de werkvloer is belangrijker dan je denkt. Op een slechte dag putten mensen de energie om toch naar het werk te gaan aan de sociale contacten die er zijn. De collega’s zien, met elkaar praten en uit te wisselen. Het is de menselijke behoefte aan verbinding, van ergens bij horen, en van gezien en geaccepteerd worden. Ook begint 1 op de 3 liefdesrelaties op het werk. Geef mensen daarom de gelegenheid om met elkaar sociaal te zijn. Je kunt het zelfs reguleren met vaste rituelen zoals gezamenlijke koffiepauzes, verjaardagsvieringen, borrelmomenten, samen lunchen, intranet, interne chatsystemen, etc. Dat maakt werknemers gelukkiger en meer verbonden met elkaar waardoor ze minder snel geneigd zijn om over te stappen naar een ander werkgever. Daarnaast kan er door de onlinge informele connecties er kruisbestuiving plaatsvinden wat zorgt voor innovatie en createive oplossingen voor problemen. Dat is de kracht van sociale cohesie. 

Culture eats strategy for breakfast

Bedrijfscultuur is al het overige wat ontastbaar is in een bedrijf. Je kan het niet direct aanwijzen maar toch is het hardnekkig. Het is uiteindelijk bepalend voor het overall succes van het bedrijf. Vanuit het bestuur en management kan er van alles bedacht worden als missie, waarden en strategie maar uiteindelijk worden deze ingehaald door het daadwerkelijke gedrag van mensen. Cultuur is de manier waarom mensen naar elkaar luisteren, elkaar waardering geven, het is de ruimte die een individu krijgt om zichzelf te zijn, het is de manier waarop er wordt gereageerd op falen maar ook op successen, het is de afstand tussen management en werkvloer, het is het budget dat uitgetrokken wordt voor team-uitjes en andere personeelsevenementen, het is de work-life-balance die er is/niet is, het is de mate waarop (chronische) stress genormaliseerd wordt en de veiligheid die werknemers ervaren om zich eerlijk te uiten. Kortom, het is een geheel van beslissingen, attitude en gedrag op alle niveau’s binnen het bedrijf. Het is niet eenvoudig om cultuur om te veranderen. Maar als je dat wilt doen, begin dan met het cultiveren van meer mindfulness (bewustzijn, rust, acceptatie). met verbindende (geweldloze) communicatie en met coaching van leiders. 

 

Hoe kan ik bijdragen?

Mindfulness

Met Mindfulness kan er een bewustzijn ontstaan voor wat er omgaat in jezelf. Je leert te verkennen en herkennen van negatieve reacties in het lichaam, in gevoelstonen en in gedachten. Er kan meer rust en ruimte worden gecreëerd tussen een observatie en de reactie daarop. Hierdoor is er meer keus in hoe te reageren om los te komen van onheilzame patronen. 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de officiële mindfulness training (MBSR) laat zien dat de negatieve ervaring van stress vermindert en zorgt dat deelnemers beter kunnen omgaan met werkdruk en spanning. Mindfulness kan dus de persoonlijke effectiviteit en het functioneren van werknemers verbeteren. Positieve effecten van mindfulness zijn:

  • Een betere mentale en emotionele fitheid

  • Meer plezier in het werk en motivatie

  • Meer kalmte, focus en een betere concentratie

  • Minder verzuim door stressgerelateerde klachten

  • Verbetering communicatie en samenwerking

  • Meer creativiteit en probleemoplossend vermogen

  • Betere prioriteitstelling en meer overzicht

 

Communicatie

Als je mensen werkelijk wilt begrijpen, dan zul je eerst je oordelen en aannames moeten parkeren. Elk mens wordt namelijk gedreven en gemotiveerd door behoeften en verlangens. Behoeften zoals erkenning, zelfvertrouwen, bijdragen, zingeving, zekerheid, etc. Behoeften zijn levensenergieën. Ze zijn universeel in dat iedereen ze kan herkennen en tegelijk zijn ze dynamisch. Niet iedereen ervaart op hetzelfde moment dezelfde behoeften. Deze behoeften verklaren alles over het waarom iemand bepaald gedrag vertoont. De mate waarin de behoeften vervuld worden verklaart weer de gevoelens en emoties die er leven. Als ik dolgraag erkenning wil voor mijn inzet in een bepaald project maar het gesprek gaat alsmaar richting over tegenvallende resultaten dan zal ik frustratie, irritatie, moedeloosheid ervaren. 

 

Marshall Rosenberg ontwikkelde het model van Geweldloze Communicatie, ook wel verbindende communicatie genoemd. Het model bestaat uit 4 stappen waarbij empathie en de intentie tot verbinding, de rode draad vormen. Oprechtheid en authenticiteit zijn onmisbaar daarbij. Elke vorm van agenda en manipulatie zullen een averechts effect hebben. Pas als jij en de ander zich echt gehoord en begrepen voelen dan zal het pas de openheid ontstaan om samen nieuwe strategieën te onderzoeken die voor de behoeften van iedereen zorgen.

 

Coaching

Leidinggevenden zijn rolmodellen in een bedrijf en tevens cruciale sleutelfiguren die bedrijfscultuur in stand houden en versterken of deze juist uitdagen. Tegelijkertijd weet jij zoals elke leidinggevende dat jouw functioneren en succes afhankelijk is van de relatie met jouw team. Deze relatie is precair en daar moet veel in geinvesteerd worden. Het wordt continu uitgedaagd door tijdsdruk, stress, tegenstrijdige belangen, fuck-ups, conflicten, oordelen, wisselingen, etc. Je kunt er wat hulp en handvatten bij gebruiken. Ik kan jou helpen om jezelf beter te doorgronden en liefdevol te aanvaarden zoals je bent. Dat is het startpunt. Van daaruit kunnen je leren ervaren om meer vanuit innerlijke kracht, kalmte en wijsheid leiding te geven. 

 

Naast leidinggevenden, coach ik met regelmaat werknemers die wat extra steun en aandacht nodig hebben om bijvoorbeeld hun evenwicht weer te vinden na een levensgebeurtenis, om te reintergeren na een burn-out, om eigen behoeften en verlangens te verkennen om de volgende stap te zetten, etc.    

bottom of page